Sokół Zakliczyn

✉ sokol@sokolzakliczyn.pl

IV Zakliczyński Triathlon Turystyczny

06.08.2017 r, odbył się IV Zakliczyński Triathlon Turystyczny organizowany przez Stowarzyszenie „SOKÓŁ” Zakliczyn oraz Gminę Zakliczyn.

Do udziału zgłosiło się 28 zawodników. Zawodnicy w kategorii „Masters” mieli do pokonania 25 km rowerem, 12 km – kajakiem oraz 6,7 km biegiem a w kategorii „Hobby” – ok. 12 km rowerem, ok. 12 km kajakiem oraz 1,5 km biegiem. Tym razem pogoda sprzyjała zawodnikom. Start na rowerach miał miejsce na Rynku w Zakliczynie. Pierwsza drużyna wystartowała o godz. 14.00, Członkowie drużyn po dotarciu do punktu w miejscowości Piaski Drużków przesiedli się na kajaki i przepłynęli pod most w Zakliczynie skąd do mety prowadziła trasa biegowa.

Za objęcie patronatem honorowym tego triathlonu dziękujemy: panu Jackowi Krupie – Marszałkowi Województwa Małopolskiego oraz panu Romanowi Łucarzowi – Staroście Powiatu Tarnowskiego.

Fundatorami nagród oraz pucharów byli: pan Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Roman Łucarz Starsta Powiatu Tarnowskiego, pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn oraz pani Magdalena Jakubas właścicielka firmy JAKUBAS. W organizacji zawodów pomagali: ZCK Zakliczyn, Kajakidunajcem, OSP Zakliczyn, ATA STYR, AGROTECH-G.

Dziękuję wszystkim wyżej wymienionym oraz wolontariuszom „SOKÓŁ” ZAKLICZYN za pomoc przy organizacji IV Zakliczyńskiego Triathlonu Turystycznego.

Prezes SOKÓŁ ZAKLICZYN Marek Żabiński

Reportaż z zawodów można oglądać:

zdjęcia wykonane przez Bogdana Dulęba oraz Artura Burnata: https://drive.google.com/drive/folders/0B4Zj8Z4vQUAsbFY3ajhuUVBZMjA

Wyniki Triathlonu:

Kategoria „Hobby”:

 1. Gromadzki Kamil, Gromadzki Tomasz
 2. Mazur Krzysztof, Mazur Oskar
 3. Leśniak Adrian, Leśniak Paweł

Kategoria „Masters”:

 1. Szafarczyk Tadeusz, Morawiec Krzysztof
 2. Wilkosz Grzegorz, Wilkosz Bartłomiej
 3. Pasula Katarzyna, Gleisner Tomasz

IV Zakliczyński Triathlon Turystyczny - regulamin 06.08.2017

Organizator: "Sokół" Zakliczyn

Partnerzy: Urząd Miejski w Zakliczynie, Kajaki Dunajcem, Agencja Turystyki Aktywnej „Styr”, OSP Zakliczyn, Zakliczyńskie Centrum Kultury.

Cel:

 • uczczenie 73 rocznicy Powstania Warszawskiego,
 • aktywne zamanifestowanie udziału w obchodach rocznic patriotycznych,
 • kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • promocja walorów turystycznych Pogórza Rożnowskiego i Wielickiego,
 • umożliwienie mieszkańcom i turystom sportowej rywalizacji.

Teren zawodów: Pogórze Rożnowskie, pow. tarnowski, gminy: Czchów i Zakliczyn.

Trasa rowerowa: Zakliczyn – Piaski Drużków, trasa kajakowa: Piaski Drużków – Zakliczyn (most), trasa biegowa: Zakliczyn (prawy brzeg Dunajca do Rynku). Cały dystans triathlonu nie przekracza 50 km.

Zasady rywalizacji: Udział w zawodach jest dobrowolny, uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, poruszają się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Zawody składają się z tras pokonywanych: rowerem, kajakiem i pieszo. Uczestnicy triathlonu startują w dwuosobowych drużynach, w kategoriach: sportowej na trasie „Masters” i rodzinnej „Hobby”(rodzic i niepełnoletnie dziecko). Start interwałowy, co 2 minuty, kolejność losowana. Limit czasu na pokonanie trasy „Hobby” wynosi 150 minut a na trasę „Masters” 240 minut. Po jego przekroczeniu naliczane są punkty karne. Trasy rowerowa i biegowa pokonywane są na zasadach imprez na orientacje. Na starcie zawodnicy otrzymują mapę terenu, oraz kartę startową, na której potwierdzają pobyt na zaznaczonych na mapie punktach kontrolnych (PK). Kolejność na mecie ustalana jest na podstawie przebytego czasu oraz ilości punktów karnych, które otrzymuje się za:

 • niepotwierdzenie PK: - 60
 • potwierdzenie PK innej trasy: - 30
 • zmiana kolejności potwierdzenia PK: - 15
 • przekroczenie limitu czasu, za każdą rozpoczętą minutę: - 1.

Zwycięzcą zostaje zawodnik z najmniejszą ilością punktów karnych, który przebył trasę w najkrótszym czasie. Warunkiem ukończenia triathlonu jest przybycie na metę i potwierdzenie przynajmniej jednego PK. Podczas triathlonu zabronione jest korzystanie z GPS i innych urządzeń nawigacyjnych. Korzystanie z takich urządzeń, pomocy osób trzecich, jak i niszczenie lub przestawianie PK powoduje dyskwalifikację. Każdy uczestnik wycofujący się z rywalizacji na trasie ma bezwzględny obowiązek poinformowania o tym fakcie organizatora lub sędziego głównego.

Obowiązkowe wyposażenie: sprawny rower, telefon komórkowy, kask na trasę rodzinną. Zalecane wyposażenie: kompas lub busola, kask, mapnik, apteczka, dętka, narzędzia.

Warunki uczestnictwa i zgłoszenia: W zawodach uczestniczyć mogą osoby o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na wzmożony wysiłek fizyczny. Fakt ten potwierdzają podpisując stosowne oświadczenie przed startem. Niepełnoletni uczestnicy zawodów biorą w nich udział tylko w kategorii zespołowej rodzinnej. Zawodnicy zobowiązani są do przesłania danych do ubezpieczenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL).

Zgłoszenie udziału do dnia 30.07.2017 r. pocztą elektroniczną: sokol@sokolzakliczyn.pl, telefonicznie: 501 613 744, 660 442 554.
Wpłaty należy dokonać z dniem zgłoszenia na konto: Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn, 73 7999 9995 0180 2007 8504 0001 (tytuł wpłaty: Działalność Statutowa, imię i nazwisko) wpłata wpisowego w wysokości:
do 30 lipca: 70 zł – kat. rodzinna (rodzic + dziecko do 14 roku życia), 90 zł – kat. zespołowa (2 osoby).
w Biurze Zawodów: 90 zł – kat. rodzinna (rodzic + dziecko do 14 roku życia), 110 zł – kat. zespołowa ( 2 osoby).
W ramach wpisowego i pozyskanych środków od sponsorów: przygotowanie i obsługa tras, kajaki, transport rowerów z Piaski Drużków do Zakliczyna, mapy, nagrody, oraz 25 pierwszych drużyn otrzyma koszulki, ponadto każdy uczestnik otrzyma: dyplom, posiłek regeneracyjny i ubezpieczenie.
Członkowie stowarzyszenia SOKÓŁ Zakliczyn otrzymują 50% zniżkę pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej przed 30 lipca 2017 r. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Trasy: Trasa rowerowa - po drogach o nawierzchni asfaltowej. Trasa kajakowa - nurtem Dunajca. Trasa biegowa – drogi polne i asfaltowe.

Przebieg zawodów:
Biuro zawodów czynne w dniu 06 sierpnia 2017 r. od godz. 12.00 w Ratuszu w Zakliczynie.
Przyjmowanie zawodników i kontrola sprawności rowerów do godz. 13.30.
13.45 – odprawa, rozpoczęcie zawodów,
14.00 – start pierwszej drużyny
18.30 – zamknięcie mety
19.00 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród.

Postanowienia końcowe:

 • zawody rozegrane zostaną bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników,
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciw pożarowych, regulaminu spływu i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania,
 • rezygnacja z udziału w ZTT nie powoduje zwrotu wpisowego,
 • protesty rozpatrywane będą niechętnie, za pobraniem kaucji w wysokości 50 zł. przez sędziego głównego zawodów do 15 minut od przybycia na metę ostatniego zawodnika, uczestnik akceptujący niniejszy regulamin zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez media i sponsorów,
 • brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie jego nieprzestrzegania,
 • organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian,
 • administratorem danych osobowych uczestników ZTT jest „Sokół” Zakliczyn.

Wycieczka rowerowa na chwałę Matki Boskiej Tuchowskiej

Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn zaprasza na drugi wypad rowerowy do Tuchowa. Trasa – wyjazd 2 lipca 2017 r. o godz. 9.00 z Rynku w Zakliczynie przez Gromnik do Tuchowa. W Tuchowie uczestnictwo we Mszy św., a po niej powrót przez Buchcice Lichwin - Wróblowice do Zakliczyna. Długość trasy ok. 50 km. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 787 043 358 do dnia 1 lipca 2017 r.

XXII Bieg Niepodległości - wyniki

11 listopada 2016 roku Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn organizowało XXII Bieg Niepodległości oraz sztafetę rowerową Zakliczyn-Łowczówek-Zakliczyn

W sztafecie współorganizowanej wraz z ZSP w Zakliczynie udział wzięło 25 uczestniczek i uczestników. Sztafeta przejechała ponad 50 km odwiedzając groby żołnierzy z I Wojny Światowej. Zabezpieczenie techniczne dla rowerzystów zapewnił serwis rowerowy „U Żaby”.

Do XXII Biegu Niepodległości w Zakliczynie zgłosiło się 184 uczestników (108 chłopców i mężczyzn oraz 76 dziewcząt i kobiet).

Rywalizacja była w 6 kategoriach wiekowych osobna dla chłopców i dziewcząt.

Sędziami zawodów byli Robert Kraj i Dominik Cabała, komandorem Marek Żabiński.

Organizatorem biegów upamiętniających 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę było Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn.

Dziękujemy za objecie patronatem honorowym oraz ufundowanie pucharów, medali i nagród: panu Jackowi Krupie marszałkowi województwa małopolskiego, panu Romanowi Łucarzowi staroście powiatu tarnowskiego oraz panu Dawidowi Chrobakowi burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn.

Za pomoc przy organizacji dziękujemy OSP Zakliczyn oraz ZCK.

Wyniki XXII Biegu Niepodległości:

Kategoria I dziewcząt:

 1. Janik Aleksandra
 2. Kocik Klaudia
 3. Mytnik Olga
 4. Kapułka Julia
 5. Pitras Nikola
 6. Wójcik Weronika

Kategoria I chłopców:

 1. Jewulski Kacper
 2. Mróz Emil
 3. Konicki Kacper
 4. Gierałt Maksymilian
 5. Kwiek Błażej
 6. Wypasek Dawid

Kategoria II dziewcząt:

 1. Pancerz Julia
 2. Sobecka Maria
 3. Pałka Katarzyna
 4. Soska Natalia
 5. Sitarska Karolina
 6. Myrlak Maria

Kategoria II chłopców:

 1. Gierałt Konrad
 2. Kwiek Wojciech
 3. Gierałt Piotr
 4. Kapułka Szymon
 5. Lisowski Dawid

Kategoria III dziewcząt:

 1. Matracz Julia
 2. Wypasek Natalia
 3. Woźniak Beata
 4. Pałka Kinga
 5. Kot Adrianna
 6. Jasińska Magdalena

Kategoria III chłopców:

 1. Gondek Jakub
 2. Wirchomski Arkadiusz
 3. Sowa Krzysztof
 4. Deś Dawid
 5. Gromadzki Kamil
 6. Kwiek Rafał
  Słowik Aron

Kategoria IV dziewcząt:

 1. Jasińska Patrycja
 2. Kraj Aleksandra

Kategoria IV chłopców:

 1. Jamróz Igor
 2. Żelazko Jakub
 3. Nowak Nokodem

Kategoria OPEN kobiet:

 1. Gac Karolina
 2. Szafarczyk Katarzyna
 3. Gromadzka Barbara

Kategoria OPEN mężczyzn:

 1. Jamro Dariusz
 2. Bajorek Leszek
 3. Gromadzki Marcin
 4. Szafarczyk Tadeusz
 5. Gromadzki Tomasz
 6. Krzemień Paweł
Sokół po raz kolejny zorganizował bieg niepodległości i sztafetę rowerową

Wycieczka rowerowa

Wycieczka rowerowa na chwałę Matki Boskiej Tuchowskiej

Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn zaprasza na kolejną wycieczkę rowerową, tym razem proponujemy wypad na odpust do Tuchowa.

Trasa – wyjazd 3 lipca 2016 r. o godz. 7 00 z Rynku w Zakliczynie przez Gromnik do Tuchowa. W Tuchowie uczestnictwo we Mszy św., a po niej powrót przez Lichwin - Wróblowice do Zakliczyna.

Długość trasy ok. 45 km.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 787 043 358 do dnia 1 lipca 2016 r.

Kalendarz imprez

Kalendarza planowanych imprez na rok 2016 r - organizowanych przez Sokół Zakliczyn:

 • Wyjazd na kręgle 15 kwiecień.
 • Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego Maciejowa 24.04.2016r.
 • Organizacja wyjazdu w czerwcu – Piotr Rak i Marek Żabiński
 • Organizacja wyjazdu w lipcu - Jolanta i Bogdan Dulęba
 • Organizacja wyjazdu w sierpniu – Dawid Żabiński i Mikołaj Żabiński,
 • Organizacja wyjazdu we wrześniu – Janusz Krzyżak i Bogdan Litwa,
 • Organizacja wyjazdu w październiku – Milena Żabińska i Weronika Żabińska,
 • Organizacja wyjazdu w grudniu – Artur Burnat i Tadeusz Szafarczyk.

Zabawa z kręglami

Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn zaprasza wszystkich do udziału w "Zabawie z kręglami", 15 kwietnia 2016 r.(piątek) o godzinie 19:00 na kręgielni w Olszynach. Dojazd we własnym zakresie. Udział w zabawie dla członków Stowarzyszenia 5 zł dla pozostałych chętnych koszt udziału 15 zł. W ramach opłaty korzystanie z torów przez 3 godziny w grupach do 8 osób, kawałek pizzy. Zapisy prowadzone są do 13 kwietnia 2016 r. pod numerem telefonu 501 613 744 oraz na adres e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Otwarty Turniej Kręglarski

Stowarzyszenie SOKÓŁ Zakliczyn zaprasza wszystkich do udziału w Otwartym Turnieju Kręglarskim, który odbędzie się 29 stycznia 2016 r.(piątek) o godzinie 19:00 na kręgielni w Biznes Klub w Nowym Sączu.

Wyjazd 29 stycznia 2016 r. z placu Rynku o godzinie 18:00. Udział w turnieju dla członków Stowarzyszenia jest bezpłatny dla pozostałych chętnych koszt udziału 30 zł. W ramach opłaty korzystanie z torów przez 3 godziny (trening plus turniej) w grupach do 10 osób, transport, medale (3 pierwsze miejsca) i dyplomy dla uczestników.

Zapisy prowadzone są do 24 stycznia 2016 r. pod numerem telefonu 501 613 744 oraz na adres e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl.

Z rowerem w Bieszczady

Stowarzyszenie SOKÓŁ zaprasza na wyjazd rowerowy w Bieszczady 19 czerwca 2016 r.

Trasa rowerowa ok 37 km:

Komańcza → Radoszyce → przełęcz Beskid nad Radoszycami → Pasmo Graniczne → Nowy Łupków → Smolnik → Mików → Duszatyn → Prełuki → Komańcza

Rodzaj drogi:

 • Asfaltowe: 17,2 km
 • Szutrowe: 12,9 km
 • Gruntowe: 6,5 km.

Do zwiedzenia na trasie:

 1. drewniany kościół w Radoszycach z 1868 r (dawna cerkiew),
 2. budynek stacji kolejowej w Łupkowie i tunel pod Przełączą Łupkowską,
 3. murowany kościół w Smolniku,

Koszt wyjazdu 50 zł.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do 15 czerwca 2016 r. (środa) na e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl lub pod nr tel.: 5016 613 744