XXI Uliczny Bieg Niepodległości

21 Uliczny Bieg Niepodległości – 11 listopada 2015 r.

Przebieg zawodów:

 • 10:30 – 12:00 – odbiór kart zawodniczych, rozpoczęcie zawodów,
 • 12:30 – start pierwszych zawodników kat. „0”
 • 14:30 – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Trasy

REGULAMIN:

 1. Cele:
  • uczczenie 97 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
  • upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • aktywne zagospodarowanie czasu wolnego,
 2. Uczestnicy i kategorie:
  • kat.0 – roczniki 2009 i młodsi, dystans ok.100m,
  • kat.I – roczniki 2007 i 2008, dystans ok. 300m,
  • kat.II – roczniki 2005 – 2006, dystans ok. 600m (1 okr.),
  • kat.III – roczniki 2003 – 2004, dystans ok. 600m (1 okr.),
  • kat.IV – gimnazjalna – roczniki 1999 do 2001 dystans dziewczęta dystans ok. 600m (1 okr.), chłopcy dystans ok. 1200m (2 okr.),
  • kat.OPEN – r. 1999 i starsi, dystans dla kobiet i mężczyzn: ok.4100m (2okr.),
  • w kategoriach 0, I, II, III dystans jednakowy dla dziewcząt i chłopców,
  • ilość uczestników dowolna.
 3. Wyniki:
  • prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa,
  • zawodnik na mecie oddaje komisji sędziowskiej kartę zawodniczą.
 4. Weryfikacja:
  • za zawodnika niepełnoletniego, zgłoszonego do biegu, odpowiada zgłaszający – osoba pełnoletnia (nauczyciel, rodzic lub opiekun),
  • za ubezpieczenie startującej młodzieży odpowiada zgłaszający, zgodnie z art.52 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.,
  • zgłoszenia indywidualne i drużynowe zawodników: na poprawnie wypełnionych drukach – kartach zgłoszenia, przyjmuje:Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn, w terminie nieprzekraczalnym tj. do 7 listopada 2015 r.;
   1. Karty zgłoszenia dla dziewcząt, chłopców, kategorii należy sporządzić oddzielnie.
   2. Zawodnicy bez Nr PESEL będą dyskwalifikowani.
   3. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą uwzględniane w klasyfikacji drużynowej szkół.
   4. Zgłoszenia bez pieczęci, podpisu dyrektora szkoły i opiekuna na karcie zgłoszenia nie będą uwzględniane w klasyfikacji drużynowej szkół.
   5. Karty zawodnicze w dniu zawodów odbiera osobiście opiekun grupy.
  • w dniu zawodów należy potwierdzić wszystkie zgłoszenia dokonane faksem lub mailem dostarczając uzupełnione zgłoszenie pisemne wg odpowiedniego druku.
 5. Miejsce: Biegi odbędą się w Zakliczynie, na trasie wyznaczonej wokół Rynku i jego okolicach.
 6. Nagrody:
  • laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
  • przewidziano nagrody specjalne.
 7. Postanowienia końcowe:
  • zawody nadzoruje powołana przez organizatora komisja sędziowska,
  • obowiązuje strój i obuwie sportowe (wskazany dres i adidasy),
  • organizator zapewnia gorącą herbatę,
  • uczestnicy dojeżdżają na własny koszt,
  • zawody zabezpieczają: OSP w Zakliczynie, pielęgniarka zawodów,
  • odbiór kart zawodniczych w dniu imprezy w godz. od 10.30 do 12.00 w Biurze Zawodów – Ratusz,
  • start do pierwszego biegu – godz. 12.30,
  • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – scena przed Ratuszem ok. godz. 14.30.
 8. Zgłoszenia:
  listowne: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn;
  pozostałe: tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl
 9. Organizator: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn;
  tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl

Komandor UBN – Marek Żabiński, Tadeusz Szafarczyk

 

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz