XXII Uliczny Bieg Niepodległości

22 Uliczny Bieg Niepodległości – 11 listopada 2016 r.

REGULAMIN:

 1. Cele:
 • uczczenie 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości,
 • upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • aktywne zagospodarowanie czasu wolnego,

 

 1. Uczestnicy i kategorie:
 • 0 – roczniki 2010 i młodsi, dystans ok.100m,
 • I – roczniki 2008 i 2009, dystans ok. 300m,
 • II – roczniki 2006 – 2007, dystans ok. 600m (1 okr.),
 • III – roczniki 2004 – 2005, dystans ok. 600m (1 okr.),
 • IV – gimnazjalna – roczniki 2001 do 2003 dystans dziewczęta dystans ok. 600m (1 okr.), chłopcy dystans ok. 1200m (2 okr.),
 • OPEN – r. 2000 i starsi, dyst. dla kobiet i mężczyzn: ok.4100m (2okr.),
 • w kategoriach 0, I, II, III dystans jednakowy dla dziewcząt i chłopców,
 • ilość uczestników dowolna.

 

 1. Wyniki:
 • prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna,
 • zawodnik na mecie oddaje komisji sędziowskiej kartę zawodniczą.

 

 1. Weryfikacja:
 • za zawodnika niepełnoletniego, zgłoszonego do biegu, odpowiada zgłaszający – osoba pełnoletnia (nauczyciel, rodzic lub opiekun),
 • za ubezpieczenie startującej młodzieży odpowiada zgłaszający, zgodnie z art.52 Ustawy
  o Kulturze Fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.,
 • zgłoszenia indywidualne i drużynowe zawodników: na poprawnie wypełnionych drukach – kartach zgłoszenia, przyjmuje: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn (pocztą), mail: sokol@sokolzakliczyn.pl (skan), w terminie nieprzekraczalnym tj. do 6 listopada 2016 r.;

1) Karty zgłoszenia dla dziewcząt, chłopców, kategorii należy sporządzić oddzielnie.
2) Zawodnicy bez Nr PESEL będą dyskwalifikowani.
3) Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą uwzględniane w klasyfikacji drużynowej szkół.
4) Zgłoszenia bez pieczęci, podpisu dyrektora szkoły i opiekuna na karcie zgłoszenia nie będą uwzględniane
w klasyfikacji drużynowej szkół.

5) Karty zawodnicze w dniu zawodów odbiera osobiście opiekun grupy.

 • w dniu zawodów należy potwierdzić wszystkie zgłoszenia dokonane mailem dostarczając uzupełnione zgłoszenie pisemne wg odpowiedniego druku.
 1. Miejsce: Biegi odbędą się w Zakliczynie, na trasie wyznaczonej wokół Rynku i jego okolicach.
 2. Nagrody:
 • laureaci trzech pierwszych miejsc w kategoriach I do OPEN otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • przewidziano nagrody specjalne.
 1. Postanowienia końcowe:
 • zawody nadzoruje powołana przez organizatora komisja sędziowska,
 • obowiązuje strój i obuwie sportowe (wskazany dres i adidasy),
 • organizator zapewnia gorącą herbatę,
 • uczestnicy dojeżdżają na własny koszt,
 • zawody zabezpieczają: OSP w Zakliczynie, pielęgniarka zawodów,
 • odbiór kart zawodniczych w dniu imprezy w godz. od 10.30 do 12.00 w Biurze Zawodów
  – Ratusz,
 • start do pierwszego biegu – godz. 12.30,
 • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – scena przed Ratuszem ok. godz. 14.30.
 1. Zgłoszenia: listowne: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn;

pozostałe: tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl

 1. Organizator: Stowarzyszenie Sokół Zakliczyn, ul. Korczyńskiego 27, 32-840 Zakliczyn;

tel. 501613744, 660442554 e-mail: sokol@sokolzakliczyn.pl

 

 

Komandor UBN – Marek Żabiński, Tadeusz Szafarczyk

Dodaj komentarz